Speulhoes Alette

kleinschalige kinderdagopvang

Klachtencommissie

Klacht over kinderdagverblijf

Het kan voorkomen dat je een klacht hebt over kinderdagverblijf Speulhoes Alette. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je kind wordt behandeld. Of hoe je als ouder wordt behandeld door ons kinderdagverblijf. Je kunt de klacht altijd met Speulhoes Alette op een rustig tijdstip bespreken.

Klachtencommissie kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Speulhoes Alette raadt je aan om contact te zoeken met degene die met je klacht te maken heeft. Bij ons kinderdagverblijf kun je altijd openhartig zijn over je ontevredenheid. Vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing. Je kan hiervoor het klachtenformulier (DOC, 180kb) gebruiken. Ook ons uitgebreide Klachtenreglement is hiervoor te downloaden (PDF, 600kb). Toch kan het voorkomen dat dit gesprek niet tot een oplossing of antwoord leidt. Of dat je voorkeur uit gaat naar een onafhankelijke behandeling. Neem dan contact op met de Klachtenloket Kinderopvang

Klacht over kinderdagverblijf en dan?

Speulhoes Alette is aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang. Deze stichting is een landelijk onafhankelijke partij die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden. Hier wordt je klacht behandeld door een klachtencommissie van drie deskundigen. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De klachtencommissie is te bereiken op 0900 1877 en via het mailformulier op hun website.

Procedure klacht over kinderdagverblijf

Als je de stap maakt om een klacht definitief in te dienen, moet de klacht goed geformuleerd op papier worden gezet. Ook andere relevante informatie, voorzien van een handtekening, kun je hierin meenemen. Als het klachtenloket je brief heeft ontvangen, krijgen jij en wij als kinderdagverblijf een ontvangstbevestiging. Hierin staat vermeld dat de klacht is doorgestuurd naar de ambtelijk secretaris en de voorzitter.

Het klachtenloket beoordeelt of de klacht als voldoende verklaard kan worden of dat meer informatie nodig is. Zodra dit is vastgesteld, krijgen jij en wij als kinderdagverblijf bericht. Dan begint ook de procedure van hoor- en wederhoor. De procedure kan worden afgesloten met een hoorzitting, waarin zowel jij als ons kinderdagverblijf gehoord worden. Hierna brengt de commissie van het Klachtenloket Kinderopvang een schriftelijk advies uit.