Speulhoes Alette

kleinschalige kinderdagopvang

Methode welbevinden

Werken aan welbevinden bij het kleinschalig kinderdagverblijf

Speulhoes Alette werkt volgens de methode Werken aan welbevinden. Dit is een methode waarbij we het welbevinden van de kinderen observeren. Het is een indicator voor de pedagogische kwaliteit van (het handelen in) ons kleinschalig kinderdagverblijf.

Feedback op handelen van het kleinschalig kinderdagverblijf

Met het Werken aan welbevinden verzamelt ons kleinschalige kinderdagverblijf informatie over het welbevinden van de kinderen in een groep. De methode geeft ons kleinschalige kinderdagverblijf feedback op het pedagogisch handelen van onze leidsters. Maar ook op ons kleinschalige kinderdagverblijf zelf.

Kleinschalig kinderdagverblijf blijvend verbeteren

Werken aan welbevinden bevordert ons als kleinschalig kinderdagverblijf om een goede opvangomgeving voor de kinderen te creëren. Binnen ons kleinschalig kinderdagverblijf stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij beschouwen wij hun welbevinden als basis. Dit levert ons kleinschalige kinderdagverblijf aanwijzingen op om de groepssituatie te verbeteren.

Resultaten

De methode Werken aan welbevinden gebruiken wij vooral voor zelfreflectie. De resultaten die uit het Werken aan welbevinden volgen, nemen wij als kleinschalig kinderdagverblijf mee in de oudergesprekken. Hierdoor blijf je als ouder op de hoogte van het reilen en zeilen in ons kleinschalig kinderdagverblijf.

Observatielijst voor het kleinschalig kinderdagverblijf

In de observatielijst van het Werken aan welbevinden zijn de volgende punten meegenomen:

  • Binnenkomst
  • Eten en drinken
  • Vrij spel binnen
  • Vrij spel buiten
  • Gestructureerde activiteiten
  • Verzorgen/slapen
  • Vertrek
     

Kwaliteit kleinschalig kinderdagverblijf blijven verbeteren
Op basis van de uitkomsten van de observatielijst kunnen wij als kleinschalig kinderdagverblijf onze aanpakken die goed zijn, borgen. Maar ook kan het ons aanleiding geven tot het veranderen van zaken. Waar nodig of wenselijk kunnen we als kleinschalig kinderdagverblijf verbeterplannen in werking zetten. Hiermee blijven we de kwaliteit van ons kleinschalige kinderdagverblijf verbeteren.