Speulhoes Alette

kleinschalige kinderdagopvang

Onze visie

Hoe Speulhoes Alette kinderopvang ziet

Bij Speulhoes Alette is ieder kind uniek. Dat maakt voor ons elke dag weer bijzonder. De eerste vijf levensjaren leert je kind de belangrijkste vaardigheden. Als kinderopvang zien wij het als onze taak om daar direct op in te spelen. We laten je kind vrij om de wereld te ontdekken. Maar blijven waakzaam en begeleiden waar nodig.

Pedagogisch beleidsplan voor kinderopvang

Speulhoes Alette werkt volgens de uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan. In onze kinderopvang dragen we deze punten uit naar je kind en naar jou als ouder. Bij ons krijgt ieder kind de zorg en aandacht die het nodig heeft. In onze kinderopvang scheppen we een klimaat waarbinnen ieder kind tot zijn recht komt. Ook dat van jou.

Speulhoes Alette sluit aan bij de beleveniswereld

Het is belangrijk dat je kind op het juiste niveau wordt gestimuleerd in zijn ontwikkeling. Dat kan bij Speulhoes Alette. Wij bieden een afgestemd spelaanbod dat aansluit op de belevingswereld van je kind. En leggen in onze kinderopvang de nadruk op dat wat het meest aansluit bij de ontwikkeling en de beleveniswereld van je kind.

Regels bij de kinderopvang

Bij Speulhoes Alette vinden we het belangrijk dat je kind weet dat er grenzen zijn. Door vriendelijk, maar consequent op te treden, leert je kind wat wel en wat niet kan. In onze kinderopvang belonen we positief gedrag. We geven dan ook geregeld complimentjes, zodat je kind een goed gevoel over zichzelf krijgt. Want ieder kind mag er zijn.

Kiezen bij Speulhoes Alette

Er zijn momenten dat je kind de behoefte heeft om alleen te zijn. Maar ook kent je kind momenten waarin het graag samen dingen doet. Speulhoes Alette stimuleert je kind om aan bepaalde activiteiten met de groep mee te doen. Maar als je kind op dat moment liever iets alleen doet, is dat ook prima. In onze kinderopvang bieden we altijd alternatieven, zodat je kind altijd dat doet waar het zich prettig bij voelt.

Groeien bij de kinderopvang

Rennen, springen en kruipen. Bij Speulhoes Alette is er genoeg ruimte voor je kind om zich uit te leven en te ontwikkelen. Ook ons speelgoed is op de ontwikkeling en ontplooiing van je kind afgestemd. Daarnaast begeleiden, volgen en beïnvloeden we in onze kinderopvang je kind in zijn sociale en emotionele groei. Is je kind verdrietig? Dan geven we het met alle liefde aandacht. Is je kind juist vrolijk en blij? Dan delen wij die vreugde.

Ontwikkelen bij Speulhoes Alette

Kinderen zijn leergierig. Een geweldige eigenschap vinden we bij Speulhoes Alette. In onze kinderopvang krijgt je kind dan ook alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen. Zo gaan we altijd in op de vragen van je kind. En als we met de kinderen gaan wandelen, leggen we graag uit wat we zien en samen meemaken. Ook bouwen we blokken, benoemen we kleuren en maken we puzzels. En door samen te praten, te lezen en te zingen bevordert je kind in sterke mate de eigen taalontwikkeling.