Speulhoes Alette

kleinschalige kinderdagopvang

Pedagogisch beleidsplan

Speulhoes Alette werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Hierin vertellen wij welke keuzes wij hebben gemaakt voor ons kinderdagverblijf. Ook vertellen wij hoe en waarom wij zijn gekomen tot onze specifieke werkwijze. Alles over ons kinderdagverblijf vind je in ons pedagogisch beleidsplan.

Veiligheid en hygiëne bij Speulhoes Alette
Hoe jonger je kind, hoe kwetsbaarder het is voor ongelukjes en ziekten. Bij ons kinderdagverblijf maken verschillende kinderen intensief gebruik van de ruimte. Dit vraagt om professionele aandacht voor veiligheid en hygiëne. Daarom heeft dit punt binnen ons kinderdagverblijf dan ook altijd een hoge prioriteit.

Algemene hygiëne bij het kinderdagverblijf
Een schone omgeving is voor ieder kind van groot belang. Speulhoes Alette is consequent in het nemen van maatregelen. Als we misschien in contact zijn gekomen met bacteriën, wassen we meteen onze handen. Ook dragen wij in ons kinderdagverblijf altijd schone (bedrijfs)kleding. Daarnaast reinigen we regelmatig grondig alle binnenruimtes, zodat je kind in een schone omgeving verblijft.

Huishoudelijk plan van Speulhoes Alette
Als je kind ziek is, heeft het extra aandacht en zorg nodig. Op zo’n moment is het voor je kind fijn als het in een rustige omgeving wordt verzorgd. Speulhoes Alette bepaalt bij ziekte of het verantwoord is om je kind naar ons kinderdagverblijf te brengen. Er is namelijk een aantal ziektebeelden die een groot besmettingsgevaar met zich meebrengt, zoals diarree. Wij volgen in de preventie van en de omgang met ziekte altijd de adviezen en richtlijnen van GGD Drenthe.

Brandveiligheid bij het kinderdagverblijf
Speulhoes Alette voldoet aan alle eisen die de brandweer aan een kinderdagverblijf stelt. Zo hebben we een brandmeldinstallatie, blusapparaten, rookmelders en blusdekens. En jaarlijks controleert een erkend bedrijf de verwarmingsapparatuur. Ook onze leidsters zijn goed op de hoogte bij eventuele calamiteiten. Roken en open vuur is binnen ons kinderdagverblijf niet toegestaan.

Preventie en ongevallen bij Speulhoes Alette
Het voorkomen van ongevallen krijgt veel aandacht binnen ons kinderdagverblijf. Dit doen we door de omgeving van de kinderen zo veilig mogelijk te maken en te houden. De ruimtes zijn overzichtelijk ingericht, zodat we in ons kinderdagverblijf altijd contact kunnen hebben met de kinderen. Onze leidsters beschikken over een EHBO/reanimatiediploma en weten hoe te handelen wanneer dit nodig is.

Veilig spelen bij het kinderdagverblijf
Naast de spelkwaliteit van het speelgoed toetst Speulhoes Alette het speelgoed ook op veiligheid. Al het speelgoed in ons kinderdagverblijf is veilig en van hoogwaardige kwaliteit. Dit betekent dat het speelgoed geen gevaarlijke stoffen bevat en duurzaam is. Speelgoed dat niet meer intact is, verwijderen we meteen.